يکشنبه, 28 بهمن 1397

عنوان : كسب مقام دوم كشوری توسط آقای مجتبی رحمدار از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۸/۲۲ 
کسب مقام دوم کشوری توسط آقای مجتبی رحمدار از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا در رشته ی خط نستعلیق به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک می گوییم.

نمایش تعداد بازدیدها : 23

بازگشت                   

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8