پنج‌شنبه, 30 آبان 1398

عنوان : از كلیه اساتید ودانشجویان صاحب اثردر زمینه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر دعوت بعمل می آید تا سه نسخه از آثار چاپ شده خود را جهت كارشناسی به حوزه معاونت فرهنگی -دانشجویی واحد ارسال نمایند.
تاريخ :
 ۷۷۴/۰۲/۲۸ 
قابل توجه اساتید گرامی 
از کلیه اساتید ودانشجویان صاحب اثردر زمینه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدردعوت بعمل می آید تا سه نسخه از آثار چاپ شده خود را جهت کارشناسی به حوزه معاونت فرهنگی -دانشجویی واحد ارسال نمایند.

نمایش تعداد بازدیدها : 934

بازگشت                   
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی فسا می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8