دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 1 آذر 1398

پایان نامه ها


*
   شیوه تدوین پایان نامه 
 *    نحوه تنظیم مطالب پایان نامه های کارشناسی ارشد برای صحافی
 *    فرم تحویل نسخه های پایان نامه ارشدpdf
 *    فرم تحویل نسخه های پایان نامه ارشد word

  مراحل تصویب پایان نامه از ابتدا تا روز دفاع
     فرم الف و ب دانشجویان دکتری

   شیوه نگارش پایان نامه ارشد برق و مخابرات و فناوری اطلاعات
   شیوه نگارش پایان نامه دکتری و ارشد علوم قرآنی
     فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه
     نکته مهم در رابطه با تحویل سی دی پایان نامه
    جستجوی پایان نامه های کارشناسی ارشد

   صفحه عنوان پایان نامه
    راهنمای تکمیل فرم پروپوزال
   جستجوی پایان نامه کارشناسی ارشد(جدید93)
    فرم الف(فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد)
    فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه
    نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه
    فرم تحقیق (پروپزال)کارشناسی ارشد و دکترا(word)
     فرم تحقیق(پروپزال)کارشناسی ارشد و دکترا(pdf)
    فرم ب پایان نامه کارشناسی ارشد

  ساختار لوح فشرده تحویل به کتابخانه و امور پایان نامه ها
   پروپزال نمونه گروه حسابداری
   شیوه نامه نگارش پایان نامه گروه حسابداری

  فرم تعهد اصالت پایان نامه

  فرم تعهد عدم ارائه مقاله کارشنا سی ارشد
   اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

   راهنمای نگارش پایان نامه

   صفحه واگذاری حقوق

   منشور اخلاق پژوهش

   فرم گزارش سه ماهه پایان نامه
      ترتیب تنظیم مطالب پایان نامه در صحافی

   تاییدیه شركت در جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

   نحوه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
     فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدpdf
     فرم تحویل  نسخه های پایان کارشناسی ارشدword

   فرم تاییدیه پایان نامه و تایید تشکیل جلسه دفاع
    تعهد نامه امتحان ربان دانشجویان دکتری
  تذکر در رابطه با امضای پایان نامه در زمان تسویه حساب
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8