دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 27 آبان 1397

پایان نامه ها   مراحل تصویب پایان نامه ارشد از ابتدا تا روز دفاع
     فرم الف و ب دانشجویان دکتری
     فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه
     نکته مهم در رابطه با تحویل سی دی پایان نامه
    جستجوی پایان نامه های کارشناسی ارشد

   صفحه عنوان پایان نامه
    راهنمای تکمیل فرم پروپوزال
 --    جستجوی پایان نامه کارشناسی ارشد(جدید93)
    فرم الف(فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد)
    فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه
    نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه
    فرم تحقیق (پروپزال)کارشناسی ارشد و دکترا (word)
     فرم تحقیق(پروپزال)کارشناسی ارشد و دکترا  (pdf) 
    فرم ب پایان نامه کارشناسی ارشد

  ساختار لوح فشرده تحویل به کتابخانه و امور پایان نامه ها

  فرم تعهد اصالت پایان نامه

  فرم تعهد عدم ارائه مقاله کارشنا سی ارشد

   آخرین مهلت تکمیل  پرونده دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاع در ترم 1-93-92

   اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

   راهنمای نگارش پایان نامه

   صفحه واگذاری حقوق

   منشور اخلاق پژوهش

   فرم گزارش سه ماهه پایان نامه
      ترتیب تنظیم مطالب پایان نامه در صحافی

   تاییدیه شركت در جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

   نحوه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
     فرم تحویل نسخه های پایان نامه  ارشد
*
   فرم تاییدیه پایان نامه و تایید تشکیل جلسه دفاع
    تعهد نامه امتحان ربان دانشجویان دکتری
 *   تذکر در رابطه با امضای پایان نامه در زمان تسویه حساب
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8