دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 28 ارديبهشت 1400

پایان نامه ها


 *    نحوه تنظیم مطالب پایان نامه های کارشناسی ارشد برای صحافی
 *    فرم تحویل نسخه های پایان نامه ارشدpdf
 *    فرم تحویل نسخه های پایان نامه ارشد word

  مراحل تصویب پایان نامه از ابتدا تا روز دفاع
     فرم الف و ب دانشجویان دکتری

   شیوه نگارش پایان نامه ارشد برق و مخابرات و فناوری اطلاعات
   شیوه نگارش پایان نامه دکتری و ارشد علوم قرآنی
 *    شیوه  نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری
 *    فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد
     نکته مهم در رابطه با تحویل سی دی پایان نامه
    جستجوی پایان نامه های کارشناسی ارشد

   صفحه عنوان پایان نامه
    راهنمای تکمیل فرم پروپوزال
   جستجوی پایان نامه کارشناسی ارشد(جدید93)
    فرم الف(فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد)    نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه
    فرم تحقیق (پروپزال)کارشناسی ارشد و دکترا(word)
     فرم تحقیق(پروپزال)کارشناسی ارشد و دکترا(pdf)
    فرم ب پایان نامه کارشناسی ارشد

  ساختار لوح فشرده تحویل به کتابخانه وامور پایان نامه ها
   پروپزال نمونه گروه حسابداری

  فرم تعهد اصالت پایان نامه

  فرم تعهد عدم ارائه مقاله کارشنا سی ارشد

   اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

   راهنمای نگارش پایان نامه

   صفحه واگذاری حقوق

   منشور اخلاق پژوهش

   فرم گزارش سه ماهه پایان نامه  های کارشناسی ارشد
      ترتیب تنظیم مطالب پایان نامه در صحافی

   تاییدیه شركت درجلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

   نحوه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
     فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدpdf
     فرم تحویل  نسخه های پایان کارشناسی ارشدword
*
   فرم تاییدیه پایان نامه و تایید تشکیل جلسه دفاع کارشناسی ارشد
    تعهد نامه امتحان ربان دانشجویان دکتری
  تذکردررابطه باامضای پایان نامه درزمان تسویه حساب
    فرمهای دکترا :
*    فرم 1-تعهد نامه اصالت پذیرش مقاله مستخرج از پایان نامه
*
   فرم2-فرم درخواست مجوز دفاع دکترا
*
   فرم3-فرم تایید پایان نامه و تایید جلسه دفاع دکتری
 *   فرم4: تعهد نامه امتحان زبان دانشجویان دکتری
*
   فرم تعیین ارزش مقاله و نمره پایان نامه دکتری
 *    فرم پیش دفاع پایان نامه دکتری
 *    فرم گزارش شش ماهه پایان نامه های دکتری
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8