دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 28 ارديبهشت 1400

مشاوره دانشجویی

مركز مشاوره دانشجویی

در این مرکز ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های عاطفی ، شخصی، خانوادگی ،تحصیلی ،ارتباط فردی و اجتماعی ، ازدواج به دانشجویان و غیر دانشجویان به صورت رایگان انجام می پذیرد این واحد در حال حاضر دارای 2 مرکز مشاوره است یکی در شهردانشگاهی محمد رسول الله (ص) و دیگری درخوابگاه کوثر که به مراجعین در این دو حوزه خدمات لازم را ارائه می دهد. مراحل کار به این ترتیب است که به پخش پذیرش واقع درطبقه دوم دانشکده ادبیات مراجعه و پس از انتخاب مشاور و تعیین زمان در موعد مقرر برای مشاوره مراجعه نمایند.


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8