دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 28 ارديبهشت 1400


اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فسا

اعضای هیات علمی گروه فنی و مهندسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی 

مدرک-مرتبه علمی

عکس

پست الکترونیک

1

 امیر بهشت آیین

عضو هیات علمی

دانشجوی دکتری عمران-مربی

 

amir_behesht_aein@yahoo.com

 

2

مصطفی قانعی

عضو هیات علمی

دانشجوی دکترای عمران-مربی

 

javidan_ghanei@yahoo.com

 

3

سید فضل ا... منصوری

عضو هیات علمی

 دکتری تخصصی عمران-مهندسی سازه-استادیار

 

fmcivil1998@yahoo.com

 

4

مهندس محسن فروغان گرانسایه

معاون دانشجویی و فرهنگی-مدیرگروه

فوق لیسانس مکانیک-مربی

 

foroughan@yahoo.com

 

5

زهرا اسلامی

عضو هیات علمی

 دکتری تخصصی آیرو دینامیک-استادیار

 

zehaghighat@gmail.com

 

6

مظفر سخن پرداز

عضو هیات علمی

فوق لیسانس مکانیک-مربی

 

m.sokhanpardaz@iaufasa.ac.ir

 

 7  حسین گل خندان
عضو هیات علمی/مدیرگروه

 دانشجوی دکتری مکانیک-مربی    

8

سعید حسن حسینی

عضو هیات علمی

 دکتری تخصصی مخابرات سیستم-استادیار

 

s.hoseini@iaufasa.ac.ir

 12

سید علی امام قرشی

مدیرگروه

 دکتری تخصصی مخابرات میدان-استادیار

 

aemamghorashi@iaufasa.ac.ir

 

13

عباس کمالی

مدیر گروه

 دکتری تخصصی مخابرات سیستم-استادیار


abbas-kamaly@yahoo.com

 

14
محسن محمدپور
عضو هیات علمی
دانشجوی دکتری تخصصی الکترونیک-مربی

mpour@iaufasa.ac.ir


15

فرهاد بهادری جهرمی

مدیرگروه

 دکتری تخصصی مخابرات/استادیار

 

bahadori.fr@gmail.com

 

16

محسن ایمانیه

عضوهیات علمی

دکتری تخصصی الکترونیک-استادیار

 

imaniehm@iaufasa.ac.ir

 

17

علیرضا زاهدپور

عضو هیات علمی

دانشجوی دکتری-نرم افزار/مربی

 

zahedpour@gmail.com

 

18

محمد روشن ضمیر

عضوهیات علمی

دانشجوی دکتری کامپیوتر-هوش مصنوعی/مربی

 

m.roshanzamir@gmail.com

19

الهه خدامی

عضوهیات علمی

فوق لیسانس کامپیوتر-نرم افزار/مربی

 

ekhoddami@gmail.com

 

20

لیلا زارع

عضوهیات علمی

دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر/مربی


 leilazaree@yahoo.com

 

اعضای هیئت علمی گروه کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک

عکس

پست الکترونیک

1

احمدعلی ثابتان شیرازی

عضوهیات علمی

دکتری کشاورزی دامپروری/استادیار

 

sedarat2003@yahoo.com

 

2

مهدی مدن دوست

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی/دانشیار

 

mehdimadandoust@iaufasa.ac.ir

 

3

فرهاد مهاجری

عضو هیات علمی

دکتری تخصصی زراعت/استادیار


f.mohajere@iaufasa.ac.ir

 

4

محمد رحیم اوجی

عضوهیات علمی

دکتری تخصصی خاکشناسی/استادیار

 

mr_ovji@iaufasa.ac.ir

 

5

محمود دژم

عضوهیات علمی

دکتری تخصصی علوم باغبانی/استادیار

 

m.dejam@iaufasa.ac.ir

 

6

محمدرضا بازیار

عضوهیات علمی

 دکتری تخصصی زراعت/استادیار

 

baziar.m@gmail.com

 

7

شهرام دانشمندی

عضوهیات علمی

فوق لیسانس ماشینهای کشاورزی/مربی

 

sh.daneshmandi@iaufasa.ac.ir

 9

محسن رضایی

عضو هیات علمی

دانشجوی دکتری زراعت/مربی


mohagro@gmail.com

 

10

مهرناز اسماعیل پور

عضوهیات علمی

  دکتری صنایع غذایی/استادیار


m.esmaeilpour@iaufasa.ac.ir

 

11

زهرا ارجائی

عضو هیات علمی

 دکتری صنایع غذایی/استادیار


zerjaee@yahoo.com

 12  درنوش جعفر پور
 عضو هیات علمی
 دکترای بهداشت مواد غذایی/استادیار
   jafarpour@iaufasa.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی گروه علوم انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک

عکس

پست الکترونیک

1

دکترمحمدعلی کریمیان

عضوهیات علمی

دکتری تخصصی-کتابداری/استادیار

 


makarimian@gmail.com

 

2

دکترذبیح اله خانی

هیات علمی

 دکتری حسابداری/استادیار

khanifinance@gmail.com

 4

سهیلا عسکری

مدیرگروه

دانشجوی دکتری حسابداری/مربی

 

 

5

عباس احمدی سعدی

عضوهیات علمی

دکتری تخصصی فلسفه وکلام اسلامی/استادیار


 

aahmadi85@gmail.com

 7

محمد علی معدلی

عضو هیات علمی

فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب/مربی

 

m-aliz183@yahoo.com

 

8

علیرضا مختاری

عضو هیات علمی

دکتری تخصصی علوم قرآن وحدیث/استادیار

 

dr.ar.mokhtari@iaufasa.ac.ir

 10

صفدر شاکر

عضو هیات علمی

دکتری زبان و ادبیات عرب/استادیار

 

shakersafdar@gmail.com

 12

جلال کلانتری

عضوهیات علمی

دکتری تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی/استادیار

 

j-kalantarree@yahoo.com

 14

نوشاد قاسمی

عضوهیات علمی

 دکتری تخصصی روانشناسی /استادیار


 

nowshadghasemi@yahoo.com

 16

حمید سینا

مدیرگروه

 دکتری مدیریت آموزشی/استادیار

 

sinahamid@yahoo.com

 

17

زهرا توانگر

عضوهیات علمی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی/مربی

 

zahratavangar35@yahoo.com

 

18

فاطمه هیئت

عضو هیات علمی

دانشجوی دکتری تربیت بدنی/مربی

 

fhsport79@yahoo.com

 

19

محمد عسکری

مدیرگروه

دانشجوی دکتری تربیت بدنی/مربی

 

 

20

محمدحسین جمسی

عضوهیات علمی

فوق لیسانس تربیت بدنی وعلوم ورزشی/مربی

 

 

21

سمیرا رستمی

عضوهیات علمی


 دکتری زبان وادبیات فارسی/استادیار


 

srostami52@gmail.com

 

22

محمدعلی آتش سودا

عضوهیات علمی

دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی/دانشیار

atashsoda@iaufasa.ac.ir

 

23

سیدمحسن ساجدی راد

مدیرگروه

دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی/استادیار

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک

عکس

پست الکترونیک

1

محمدحسین رابط

مدیرگروه

فوق لیسانس فیزیک/مربی

313mh110@gmail.com

 

2

مینا باقرپورفرد

عضوهیات علمی

دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی/مربی

 

m.bagherpourfard@iaufasa.ac.ir

 

3

محسن خالقی

معاون اداری و مالی

دکترا ریاضی کاربردی/استادیار

 

khaleghiir@gmail.com

 

4

امین زارعی جلیانی

عضوهیات علمی

دکتری تخصصی شیمی آلی/دانشیار

aj_zarei@yahoo.com

 

5

حبیب اله فروغی

عضو هیات علمی

دکتری تخصصی شیمی آلی/استادیار

 

foroughihabib@ymail.com

 

6

لیلا یوسفی

عضوهیات علمی

دانشجوی دکتری فیزیک/مربی

 

lyoosefi@yahoo.com

 

 

اعضای هیئت علمی گروه هنر و معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک

عکس

پست الکترونیک

1

مریم جمالی

عضوهیات علمی

 دکتری تخصصی فلسفه هنر/استادیار

 

my.amrabadi@gmail.com

 

2

دلارام حبیبی

عضوهیات علمی

فوق لیسانس نقاشی/مربی

 

delaramhabyby@yahoo.com

 

3

آیسا حکمت

عضوهیات علمی

فوق لیسانس گرافیک/مربی


isahekmat@yahoo.com

 

4

لیلا کسایی

هیات علمی

فوق لیسانس گرافیکleilakassai@yahoo.com

 

5

عباسه سرپرست

مدیرگروه

فوق لیسانس معماری/مربی

 

abasehsarparst@gmail.com

 

6

حامد عیالی

عضوهیات علمی

دکتری تخصصی معماری/مربی

h.ayali@iuafasa.ac.ir

 

 

اعضای هیئت علمی گروه زبانهای خارجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک

عکس

پست الکترونیک

1

امین کریم نیا

عضوهیات علمی

دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی/دانشیار

aminkarimnia@yahoo.com

 

2

فرهاد بازیاری

عضوهیات علمی

فوق لیسانس زبان انگلیسی/مربی

 

baziarfarhad@yahoo.com

 

 

 

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8