دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 21 فروردين 1399

تعداد کتب منتشر شده توسط واحد از بدو تاسیس تا به حال

چاپ 6 عدد کتاب ترجمه و تالیف توسط اساتید

گروه

تعداد کتاب

گروه الکترونیک و کامپیوتر

1

گروه معارف و فلسفه

2

گروه ادبیات

2

 گروه زبان انگلیسی

1

گروه کتابداری

1


 گروه روانشناسی
1
گروه کشاورزی
 1

کتب منتشر شده توسط اساتید هیأت علمی که خارج از دانشگاه منتشر گردیده است

گروه

تعداد کتاب

گروه الکترونیک

0

گروه کامپیوتر

2

گروه کشاورزی

3

گروه معارف و فلسفه

5

گروه صنایع غذایی

2

گروه ادبیات

8

گروه علوم پایه

10

گروه تربیت بدنی

2

گروه زبان انگلیسی

6

گروه هنر

2

     


 
     
      
 
 DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8