دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 28 ارديبهشت 1400

قابل توجه دانشجویان گرامی

موضوع : ابلاغ آئين نامه تخفيف شهريه

پيرو بخشنامه شماره 181408/56 مورخ 11/6/87 و 415962/80 مورخ 19/10/89 درخصوص تخفيف شهريه ، اصول و ضوابط زير ابلاغ مي گردد و كليه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي ملزم به اجراي دقيق مفاد آن مي باشند :

1 تخفيف شهريه فقط به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه امكان پرداخت كامل شهريه را نداشته و عدم تمكن مالي ايشان كاملاً براي كميته تخفيف شهريه محرز شده باشد . براي اين منظور جهت اعطاي تخفيف بايد مستندات لازم درخصوص درآمد دانشجو  يا سرپرست وي مطالبه و ضميمه اسناد مالي شود . بديهي است دانشجوياني كه امكان پرداخت شهريه را دارا مي باشند . حتي در صورت دارا بودن شرايط آيين نامه پيوست ، مشمول تخفيف شهريه نخواهد بود .

تبصره1: چنانچه دانشجو مشروط شود در نيمسال بعد مشمول تخفيف نمي شود .

تبصره2: به دانشجوی میهمان هیچگونه تخفیف شهریه تعلق نمیگیرد.

2 اعتبار مجاز براي هر واحد دانشگاهي حداكثر تا سقف ( 1% ) يك درصد كل شهريه دريافتي مي باشد .به عبارتي ديگر مانده حساب تخفيف شهريه در تراز آزمايشي واحدها نبايد  از ( 1% ) يك درصد مانده حساب شهريه  تجاوز نمايد .

3 روساي واحدها و مراكز آموزشي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه دانشجويان به جاي استفاده از تخفيف شهريه از وام صندوق  رفاه دانشجويان و تخصيص قرض الحسنه دراز مدت دانشجويي با باز پرداخت بعد از فراغت از تحصيل مورد حمايت مالي گيرند .

4 كليه كاركنان تمام وقت و باز نشستگان دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مدارس ازاد اسلامي ( سما ) ، همسر و فرزندان تحت تكفل آنان كه در يكي از واحدها يا مراكز آموزشي دانشگاه به تحصيل اشتغال دارند مشمول تخفيفي براي كاركنان غير عضو هيات علمي در مقاطع كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي معادل 10% ( ده درصد ) و اعضاي هيات علمي در مقاطع كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي 5% ( پنج درصد ) در هر نيم سال مي شوند .

تبصره: حداكثر ميزان اعطاي تخفيف در طول تحصيل براي دوره هاي كارداني (پيوسته و ناپيوسته ) ، كارشناسي ناپيوسته،  كارشناسي ارشد ناپيوسته 2 نيمسال و كارشناسي 4 نيمسال ، كارشناسي ارشد پيوسته 5 نيمسال و دكتري حرفه اي نيز 5 نيمسال تحصيلي مي باشد .

5 تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز علمي :
به منظور تشويق و ايجاد انگيزه بيشتر در دانشجويان ، و پيشرفت در امور تحصيلي دانشجويان ممتاز ورودي هر رشته و در هر سال تحصيلي كه از نظر اخلاق ، رفتار و رعايت شئون دانشجويي طبق نظر رياست واحد مربوط از آنان رضايت كامل حاصل باشد .

6 تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز ورزشي :
جهت تشويق دانشجوياني كه طول مدت تحصيل در مسابقات ورزشي منطقه اي و سراسري دانشگاه آزاد اسلامي ، مسابقات كشوري ، تورنمنت هاي بين المللي ( اعم از مسابقات آسيابي ، جهاني و چند كشور ) به مدال دست مي يابند به تناسب عناوين قهرماني .

ماده 7- تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی دارند:

جهت کمک و رفاه حال خانوده هایی که هم زمان بیش از یک دانشجو شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و توان پرداخت شهریه را بصورت کامل ندارند، علاوه بر حق استفاده از مزایای صندوق رفاه دانشجویان، پس از تائید کمیته در صورتی که درآن نیمسال مشروط نباشد به هریک ازدانشجویان درصدی از کل شهریه ثابت و متغییر تخفیف داده می شود.

 

تبصره 1:منظور از دانشجوی شاغل به تحصیل همسر دانشجو، پدر، مادر و فرزندان تحت تکفل است که در صورت تداوم با رعایت سایر ظوابط برای کلیه ترم های تحصیلی قابل اعمال است.

 

مدارک لازم جهت تخفیف :

1-    اصل و تصویر صفحات شناسنامه دانشجو ودیگر دانشجویان خانواده

2-   اصل وتصویر شناسنامه پدر

3-  گرفتن فرم تخفیف از انتشارات و تکمیل نمودن آن

4-   گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان دیگر خانواده

5-   گرفتن کارنامه ترمی از سایت دانشگاه

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8