دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 7 خرداد 1399

1ـ مشخصات فردي:

 امین زارعی جلیانی

نام و نشاني محل كار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

تلفن محل كار:07313335225

شغل(سمت يا مسئوليت):عضو هیئت علمی

مرتبه علمي:‌ استادیار                     

پست الكترونيكي (E-mail):aj_zarei@yahoo.com


2ـ اطلاعات تحصيلي:(آخرين مدرك تحصيلي)

مدرك تحصيلي

دانشگاه

كشور

سال اخذ مدرك

*گروه علمي

رشته تحصيلي

دکترای تخصصی شیمی آلی

صنعتی اصفهان

ایران

1385

علوم پایه

شیمی آلی

 

* فني و مهندسي ـ  پزشكي و پيراپزشكي-ـ  علوم پايه ـ علوم انساني و اجتماعي  ـ كشاورزي و منابع طبيعي  ـ هنر - دامپزشکی

 

3-مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي يا خارجي:

 

رديف

 

عنوان مقاله

مشخصات نشريه

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

 

امتياز

نام نشريه

نوع امتياز

سال

شماره

1.         

Microwave-Assisted click chemistry synthesis of 1,2,3-triazoles from aryldiazonium silica sulfates in water

Synthesis

ISI(WOS)

IF=2.5

2012

4

امین زارعی، لیلا خزدوز، عبدالرضا حاجی پور، حمید آقایی، قباد عزیزی

6

2.         

Brønsted acidic ionic liquid as a metal free catalyst for the One-Pot Synthesis of α-aminonitriles under mild and solvent-free conditions

Iranian Journal of Catalysis

ISC

علمی پژوهشی

2012

2

لیلا خزدوز، امین زارعی، عبدالرضا حاجی پور، نفیسه شیخان

5

3.        

One-pot, efficient, and regioselective syntheses of 1,4-disubstituted1,2,3-triazoles using aryldiazonium silica sulfates in water

Tetrahedron Letters

ISI(WOS)

IF=2.683

2012

53

امین زارعی

6

4.        

Metal-Free Oxidation of Alcohols to Their Corresponding Carbonyl CompoundsUsing NH4NO3/Silica Sulfuric Acid

Bull. Korean Chem. Soc

ISI(WOS)

IF=0.986

2012

33

امین زارعی

6

5.        

Microwave-Assisted One-Pot Synthesis of 1-Amidoalkyl 2-Naphthols and Dibenzo [a,j] xanthenes Using Phosphorus Pentoxide on Solid Supports

Iranian Journal of Catalysis

ISC

علمی پژوهشی

2012

2

امین زارعی

5

6.         

Heck-type reaction of aryldiazonium silica sulfates

MonatshChem

ISI(WOS)

IF=1.766

2012

143

آزاده پیری صدیق، امین زارعی، حجت سید جمای، لیلا خزدوز، عبدالرضا حاجی پور،

6

7.        

Suzuki–Miyaura cross-coupling of aryldiazonium silica sulfates under mild and heterogeneous conditions

Tetrahedron Letters

ISI(WOS)

IF=2.683

2012

53

امین زارعی، لیلا خزدوز، عبدالرضا حاجی پور، فاطمه رفیعی، قباد عزیزی، فاطمه ابریشمی

6

8.        

A fast, simple and convenient procedure for the synthesis of fused pyrimidinone derivatives by using [Hmim][HSO4] as a green, efficient and reusable catalyst under solvent-free conditions

Iranian Journal of Catalysis

ISC

علمی پژوهشی

2012

4

لیلا خزودوز، امین زارعی، عبدالرضا حاجی پور، نفیسه شیخان

5

9.         

A study for the synthesis of dibenzo [a,j] xanthenes and 1-amidoalkyl 2-naphthols catalyzed by [Hmim][HSO4] as a green, efficient and reusable catalyst under solvent-free conditions

Iranian Journal of Catalysis

ISC

علمی پژوهشی

2011

1

لیلا خزدوز، امین زارعی، عبدالرضا حاجی پور، نفیسه شیخان

5

10.       

Brønsted acidic ionic liquid-catalyzed one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones under solvent-free conditions

Synthetic Communications

ISI(WOS)

IF=1.062

2011

41

عبدالرضا حاجی پور، لیلا خزدوز، امین زارعی

6

11.       

Aryldiazonium silica sulfates as efficient reagents for Heck-type arylationreactions under mild conditions

Tetrahedron Letters

ISI(WOS)

IF=2.683

2011

52

امین زارعی، لیلا خزدوز، آزاده پیری صدیق، عبدالرضا حاجی پور، حجت سیدجمالی، حمید آقایی

6

12.      

P2O5/Al2O3 as an efficient heterogeneous catalyst for the acetylation of alcohols, phenols, thiols and amines under solvent-free conditions

Synthetic Communications

ISI(WOS)

IF=1.062

2011

41

امین زارعی، لیلا خزدوز، عبدالرضا حاجی پور

6

13.      

Fast, efficient and convenient method for the preparation of arylazosulfidesusing aryl diazonium silica sulfates under mild and solvent-free conditions

Dyes and Pigments

ISI(WOS)

IF=3.126

2011

91

امین زارعی، لیلا خزدوز، عبدالرضا حاجی پور، حمید آقایی

6

14.      

Clay-catalyzed synthesis of 5-substituent 1-H-tetrazoles

Journal of Heterocyclic Chemistry

ISI(WOS)

IF=1.22

2010

47

علیرضا نجفی، عباس تیموری، فریبرز مومن بیگ، امین زارعی، زینب دالیرنسب، آسیه قاعدی، مصطفی روستا

6

15.      

Fast, efficient, and convenient method for the preparation of arylazo aryl sulfones using stable aryldiazonium silica sulfates under mild conditions

Synlett

ISI(WOS)

IF=2.71

2010

8

امین زارعی، عبدالرضا حاجی پور، لیلا خزدوز،  حمید آقایی

6

16.      

The one-pot synthesis of 14-aryl or alkyl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes catalyzed by P2O5/Al2O3 under microwave irradiation

Dyes and Pigments

ISI(WOS)

IF=3.126

2010

85

امین زارعی، عبدالرضا حاجی پور، لیلا خزدوز

6

جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:

 

92

 

 

 

مقالات پذيرفته شده در همايش هاي علمي:

 

رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

 

امتياز

نام همايش

سطح*

محل برگزاري

سال

1.         

Microwave-assisted one-pot synthesis of dibenzo[a,j]xanthenes using phosphorus pentoxide on solid support

هجدهمين سمینار شیمی الی ایران

پوستر ملی

دانشگاه زاهدان

1390

Amin Zarei

Leila Khazdooz

2

2.         

Fast, efficient and convenient method for the preparation of arylazosulfones and arylazo sulfides using stable aryl diazonium salts

هجدهمين سمینار شیمی الی ایران

پوستر ملی

دانشگاه زاهدان

1390

Amin Zarei

Leila Khazdooz

2

3.        

Brønsted acidic ionic liquid as a metal free catalyst for the one-pot synthesis of α-aminonitriles under mild and solvent-free conditions

هجدهمين سمینار شیمی الی ایران

پوستر ملی

دانشگاه زاهدان

1390

Leila Khazdooz,AminZarei

2

4.        

A fast, simple and convenient procedure for the synthesis of 1-amidoalkyl 2-naphthols by using [Hmim][HSO4] as a green, efficient and reusable catalyst under solvent-free conditions

هفدهمینسمینار شیمی الی ایران

پوستر ملی

دانشگاه مازندران

1389

Leila Khazdooz,AminZarei

2

5.        

Bronsted acidic ionic liquid catalyzed one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones under solvent-free conditions

هفدهمینسمینار شیمی الی ایران

پوستر ملی

دانشگاه مازندران

1389

AminZarei, L Khazdooz

2

جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:

10

*منظور از سطح ، ملی و بین المللی است

 

 

5- طرحهاي پژوهشي پايان يافته دارای حسن انجام کار از کارفرما:                                                

رديف

عنوان طرح

مسئوليت در طرح

سفارش دهنده

نوع طرح

(داخلي / ملي)

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

امتياز

انفرادی

گروهی

مجری

همکار اصلی

سایر همکاران

1.         

سنتز یک مرحله ای 14- Hدي بنزو [a , j] زانتنها با استفاده از دی فسفر پنتوکسید تثبیت شده روی سطوح اسیدی

امین زارعی

دانشگاه آزاد اسلامی فسا

داخلی

1389

1391

5

2.         

روش سریع و موثر برای سنتز آریل آزو سولفونها و آریل آزو سولفیدها با استفاده از نمکهای آریل دیازونیوم پایدار شده تحت شرایط بدون حلال

امین زارعی

دانشگاه آزاد اسلامی فسا

داخلی

1390

1391

5

 

جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:

10

 

6- تأليف یا تصنیف كتاب:

 

رديف

عنوان كتاب

نوع كتاب

تاريخ اولین چاپ

ناشر

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

امتياز

 

تأليف

تصنيف

 

1.         

شیمی براید اروسازان

ترجمه

 

1392

نشر دانشگاه مالک اشتر

 

10

 

2.         

 

 

 

 

 

 

 

Chemistry of carbonyl compounds

 

ترجمه

 

1389

نشر پژوهشی نوآوران شریف

سعید زحمتکش، امین زارعی

10

جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:

20 

7- سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، داوری مقالات:

رديف

سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، داوری مقالات

عنوان نشریه

امتياز

1.         

داوری 7 مقاله در ژورنال Iranian Journal of Catalysis (ISC)

Iranian Journal of Catalysis

7

2.        

داوری 4 مقاله در ژورنالDyes and Pigments, (IS, WOS)

Dyes and Pigments

4

3.       

داوری 20 مقاله در همایش ملی در همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی  برگزار شده در واحد گچساران

 

همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی  برگزار شده در واحد گچساران

 

22

جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:

318-جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر

رديف

مرجع اعطای جایزه

عنوان دستاورد منجر به جایزه

نوع جایزه

سال دریافت جایزه

رتبه

امتياز

داخلی

بین المللی

1

دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهشگر برتر

داخلی

 

 

5/1

2

دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهشگر برتر

داخلی

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:

 

 

3


9-

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8