دفتر مجله زبان و ادبیات فارسی

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 4 ارديبهشت 1398

شیوه نامه پذیرش مقاله در مجله زبان و ادبیات فارسی


نشانی : استان فارس-شهرستان فسا-دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا-دفتر مجله زبان و ادبیات فارسی

تلفن: 07153335225  

نمابر:07153333411

پایگاه اینترنتی: www.iaufasa.ac.ir

آدرس قدیمی  ایمیل مجله: adabiatmagazine@gmail.com 

آدرس جدید ایمیل مجله :fasamagazine@gmail.com


مدیر مسئول: دکتر سعید قشقایی

--------------------------------------


سردبیر: دکتر محمد علی آتش سودا

------------------------------مدیر داخلی: دکتر محمدرضا اکرمی

----------------------------

لطفا جهت ارسال مقاله فقط به آدرس ایمیل adabiatmagazine@gmail.com ارسال گردد.

وصول مقاله و پیگیری های آن از طریق آدرس ایمیل شما اعلام می گردد..

----------------------------------------------------------

دانلود ششمین مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8