دفتر مجله زبان و ادبیات فارسی
جمعه, 8 ارديبهشت 1396

شیوه نامه پذیرش مقاله در مجله زبان و ادبیات فارسی


نشانی : استان فارس-شهرستان فسا-دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا-دفتر مجله زبان و ادبیات فارسی

تلفن: 07153335225  

نمابر:07153333411

پایگاه اینترنتی: www.iaufasa.ac.ir

آدرس ایمیل مجله: adabiatmagazine@gmail.com فعال

adabiatmagazine@iaufasa.ac.ir  فعلا غیر فعال


مدیر مسئول: دکتر سعید قشقایی

--------------------------------------


سردبیر: دکتر محمد علی آتش سودا

------------------------------مدیر داخلی: دکتر محمدرضا اکرمی

----------------------------

لطفا جهت ارسال مقاله فقط به آدرس ایمیل adabiatmagazine@gmail.com ارسال گردد.

وصول مقاله و پیگیری های آن از طریق آدرس ایمیل شما اعلام می گردد..

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8